HELLO, HOW CAN I HELP YOU?

My name is Pablo Castilla and I am a graphic and web designer, web developer with ten years experience. I am spanish and live in Sweden.

If you are in need of a professional designer for online or offline work, you can count on me.

I have ten years experience in graphic and web design and development, and can manage printing jobs and online jobs.
I can program my own web pages and applications, and deliver professional and creative work for big or small projects.

My top point is professionalism, workgroup and attention to details. I love my work and try always to deliver the best to each project.

Contact me and have a chat about how can we improve your business!


Skype: pabscastilla
(+46) 072 549 66 39 

HEJ, HUR KAN JAG HJÄLPA DIG?

Jag heter Pablo Castilla och är designer. Jag har mer än tio års erfarenhet inom grafisk design, webbutveckling och webbdesign.

Jag designar, bygger och programerar användarvänliga interaktiva hemsidor eller appar från grunden. Jag levererar kreativa och professionella lösningar allt enligt kundens behov.

Jag designar offline och online, små och stora projekt. Profesionalism, samarbete och detaljprecision är ledord för mig. Jag gillar mitt jobb och gör alltid mitt bästa i de produktioner jag arbetar med.

Hör av dig så vi kan prata om hur vi kan förbättra ditt företag.

Skype: pabscastilla
mobil: 072 549 66 39


Web designWebbdesign

I started working on designing and developing flash websites for some time but I prefer to focus on HTML, PHP and CSS and responsive design with JQuery. 

Right it looks that Wordpress is going to take over the world. We will see, I still remember when everyone thought Flash was the future for the web. Having started designing and developing with tables gives you a little perspective.

I am working now with HTML5, and focusing in the responsive design.

Jag började designa och utveckla hemsidor i flash och höll på med det i några år, sedan har jag valt att fokusera på HTML, PHP and CSS och responsiv webbdesign med JQuery.

Nu ser det ut som om wordpress är på väg att erövra världen, vi får väl se, jag minns när alla trodde att flash var framtiden, att ha börjat jobba i tabeller ger en perspektiv.

Just nu jobbar jag med HTML5 och fokuserar på responsiv webbdesign.

Graphic designGrafisk design

I have worked in graphic design and web design for several agencies for more than ten years.

I design and develop all the graphic design proccesses, from brochures, magazines, interactive CDs, websites, corporate stationery, advertising design popups, banners (for both indoor and outdoor), from sketch and drafts to printing , etc.

Jag har jobbat med grafisk design och webbdesign för olika webbbyråer under mer än tio år.

Jag designar och utvecklar allt inom tryckmaterial som logotyper, flyers, utställningsmontrar, tidningar, annonser, popup, banners o.s.v. Från skiss och utkast till tryck.

AnimationAnimation

I have done animations for many years, since Flash was the technology everyone wanted their website to be.

Even as that time is passed, I have managed to create quite a lot of flash animation, I know the basics in animating, creating not only banners but more complex things like frontends, advertisements, TV animations...

I have started to animate in After Effects as Flash was not quite the best for videos, althought the interaction between those two programs can do pretty great things with. I have some experience in editing videos, as I know how to use Adobe Premiere and sound editing programs like Sound Forge.

Jag har jobbat med animation under många år då det var på modet att ha Flash-animerade hemsidor då jag började med webbdesign.

Även om den tiden är förbi har jag fortsatt att göra en del flash-animeringar. Jag kan grunderna i animering, inte bara för banners men även mer avancerade animeringar som frontends, annonser, animeringar för TV m.m...

Jag jobbar nu i After Effects då Flash inte är det bästa verktyget för att göra videor, fina effekter kan också uppnås genom att blanda teknikerna från dessa två program. Jag kan också editera ljud och videor med Adobe Premiere.

PaintingMålning

I love painting, but it is hard job.

I think painting and designing are quite related, as both should tell a story and be beautiful to be seen, you like the message or not. If I can find a good image or message to send, painting is for me the best way so send it.

Jag älskar att måla, men det är hårt jobb.

Jag tror att målning och design hör ihop, båda ska berätta en historia och samtidigt vara vackert för ögat. Om jag kan hitta en bra bild eller mening, är målning för mig det bästa sättet så uttrycka den.